• Upozornenie

    Všetky výstavné siene a expozície Spišského múzea v Levoči sú zatvorené!

  • Za dverami

    Zábavné činnosti z múzea na vyplnenie času

  • Varovanie!

    Pohyb v okolí Spišského hradu obmedzený!

Otváracie hodiny : Levoča

Momentálne zatvorené!

Otváracie hodiny : Spišský Hrad

Momentálne zatvorené!

Sociálne siete
Kontakt

e-mail: info@spisskemuzeum.com
tel: +421 53 4512786

SNM-SML

Spišské Múzeum v Levoči

Spišské Múzeum

Spišské múzeum v Levoči je špecializované múzeum Slovenského národného múzea s celoštátnou pôsobnosťou. Zameriava sa na výskum historického vývoja mesta Levoča, umelecko-historický výskum v regióne pôsobenia múzea, výskum Majstra Pavla z Levoče v domácom a stredoeurópskom kontexte a vývoj Spišského hradu a jeho okolia.

Viac

Sídelná budova

Expozícia je umiestnená v jednom z architektonicky najpôsobivejších...

Spišský Hrad

Spišský hrad je unikátnym príkladom stredovekého kráľovského hradu...

Historická Radnica

K architektonicky najpôsobivejším stavbám levočského námestia patrí, okrem chrámu...

Dom Majstra Pavla

Aké boli osudy najslávnejšieho umelca spájaného s Levočou? Kde žil a tvoril majster...

Výstavy

Aktuálne výstavy

Príbehy z regálov

Príbehy z regálov

Od predmetu k exponátu... Rytiny, olejomaľby, kresby, plastiky, archívne dokumenty, zbrane, kroje, fotografie... 13 príbehov vás prevedie umením a históriou od gotického umenia po 20. storočie,...

Viac
Leucha 1249

Leucha 1249 - Leutscha 1400

Levočský kronikár Viktor Greschik (Grešik) vo svojom diele o vzniku mesta napísal: „Bezprostredné okolie dnešného mesta bolo obývané už pred tisícročiami. V úzkom údolí a pod ochranou susedných vyvýšenín, ktoré slúžili ako strážne veže, sa už veľmi dávno zhromažďovali pôvodné skupiny ľudí. Tieto skupiny putovali popri tokoch riek sem a tam hľadajúc pre seba ryby a divú zver a pre svoj dobytok dobrú pastvinu...

Viac
Výstavy

Stále expozície

História mesta Levoče

História mesta Levoče

Mesto vzniklo po tatárskom vpáde po roku 1241. Zakladali ho pôvodní slovanskí obyvatelia spolu s nemeckými kolonistami - Sasmi. Prvýkrát sa s pomenovaním Levoča stretávame v listine kráľa Belu IV. z roku 1249...

Viac
Život a dielo Majstra Pavla

Život a dielo Majstra Pavla

O živote MP toho veľa nevieme. Nevieme ani dátum ani miesto jeho narodenia. Nepoznáme ani jeho priezvisko, pretože v tomto období sa priezviska ešte veľmi nepoužívali. Odkiaľ pochádzal tiež nevieme. Možno prišiel z Poľska alebo Nemecka, lebo v týchto krajinách sa nachádzajú podobné diela...

Viac
Aktuality

Prečítajte si najnovšie správy

Virtuálna prehliadka

Spišský hrad je síce zatvorený. Vy si ho môžete pozrieť cez virtuálnu prehliadku. Nič však nenahradí osobnú návštevu. Dúfame, že sa čoskoro uvidíme priamo na hrade.

Virtuálna prehliadka hradu: http://www.sp-hrad.3-d.sk/

©Norbet Végh, 2018
Foto: Tomáš Šefčík