Mucha na obraze sa vyskytuje zväčša len ako motív, drobný detail, ktorý môže,
ale nemusí mať symbolický význam. Na výstave sú ukážky diel od stredoveku po súčasnosť
od rôznych domácich a iných európskych autorov. Mucha stelesňovala pokúšanie diabla,
hriech, utrpenie a smrť, časom sa jej významy rozšírili. Presnosť zobrazenia muchy kolísala,
od renesancie zodpovedala viac-menej reálnej podobe, čomu napomohol aj rozvoj
iluzívnej techniky tromple l'œil (klamu oka). Často bývala zobrazená pri Madone s dieťaťom,
pri svätcoch, na zátišiach, ale aj na portrétoch.

Na výstave je možné vidieť originály diel od Franza Xavera Pettera, Gregora Tatraya,
Petra Michala Bohúňa, Eduarda Majscha, Veroniky Rónaiovej, Milana Bočkaya, Dušana Nágela,
Bohdana Hostiňáka, Vladimíra Kordoša a Marca Marilunga.

Výstava je historickej radnici v Levoči od 6. júla do 30. septembra 2017.