Kontaktujte nás

SML – Spišské múzeum v Levoči

054 01 Levoča

Námestie Majstra Pavla č. 40

IČO: 00164721

DIČ: 2020603068

IČ DPH: SK2020603068

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK31 8180 000000 7000243725

PhDr. Mária Novotná

Riaditeľka

Ing. Peter Uhrinovský

Oddelenie ekonomickej činnosti a kontroly

Mgr. Art. Tomáš Halkovič

Oddelenie výstavnej a expozičnej činnosti

PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková

Zástupkyňa riaditeľky

Ing. Zdenka Sninčáková

Oddelenie investičnej a prevádzkovej činnosti

Mgr. Martina Macejová

Oddelenie dokumentácie a správy zbierok

Partneri SML: