Spišský hrad je unikátnym príkladom stredovekého kráľovského hradu. Vznikol na konci 12. a začiatku 13. storočia. Už koncom 13. sto- ročia mal hrad takmer dnešnú rozlohu. Prvá priama písomná zmienka o hrade sa viaže k roku 1214. Patril kráľovským dynastiám Arpádovcov a Anjouovcov. V roku 1464 prešiel do rúk Imricha Zápoľského, dedičného spišského župana. Ten, spolu s  bratom Štefanom, prestaval hrad z vojenskej pevnosti na gotické šľachtické sídlo. Zápoľskovci vlastnili hrad do roku 1528. V roku 1531 ho panovník daroval Alexiovi Thurzovi. Za Thurzovcov bol hrad prestavaný na pohodlnejšie renesančné panské sídlo. V roku 1636 prešiel hrad do rúk rodu Csákyovcov, ktorý ho vlastnil až do roku 1949. Aj oni prestavovali hrad podľa dobových potrieb a svojho vkusu. Postupne sa vysťahovali do okolitých kaštieľov a hrad slúžil ako sídlo vojenskej posádky. Postupne chátral až v roku 1780 podľahol ničivému požiaru a odvtedy stratil svoj význam.

Spišský hrad bol v roku 1993 zapísaný do Svetového zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. V roku 2010 bol zápis rozšírený o Levoču a dielo Majstra Pavla z Levoče.

 
     
 

AKTUALITY

 
     
  LENKA FILIPOVÁ NA SPIŠSKOM HRADE
19. júl 2019 o 20.00
Lístky si môžete zakúpiť v pokladniach múzea v Levoči, na Spišskom hrade
a v informačnom centre v Spišskom Podhradí.
 
  OZNAM!
ZMENA PROGRAMU NA SLÁVNOSTNOM OTVORENÍ LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY NA SPIŠSKOM HRADE:
Koncert skupín Shaman a Sám Sebou sa prekladá na 18. mája 2019!
 
  NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ NA SPIŠSKOM HRADE
18. máj 2019
Svoje príbehy predstavia unikátne mramorové ŽIVÉ SOCHY.
Vstupy od 19.30 do 22.30, každých 30 minút.
Kapacita je obmedzená. Rezervácie: 053/4512786, 053/4541336