Spišský hrad je unikátnym príkladom stredovekého kráľovského hradu. Vznikol na konci 12. a začiatku 13. storočia. Už koncom 13. sto- ročia mal hrad takmer dnešnú rozlohu. Prvá priama písomná zmienka o hrade sa viaže k roku 1214. Patril kráľovským dynastiám Arpádovcov a Anjouovcov. V roku 1464 prešiel do rúk Imricha Zápoľského, dedičného spišského župana. Ten, spolu s  bratom Štefanom, prestaval hrad z vojenskej pevnosti na gotické šľachtické sídlo. Zápoľskovci vlastnili hrad do roku 1528. V roku 1531 ho panovník daroval Alexiovi Thurzovi. Za Thurzovcov bol hrad prestavaný na pohodlnejšie renesančné panské sídlo. V roku 1636 prešiel hrad do rúk rodu Csákyovcov, ktorý ho vlastnil až do roku 1949. Aj oni prestavovali hrad podľa dobových potrieb a svojho vkusu. Postupne sa vysťahovali do okolitých kaštieľov a hrad slúžil ako sídlo vojenskej posádky. Postupne chátral až v roku 1780 podľahol ničivému požiaru a odvtedy stratil svoj význam.

Spišský hrad bol v roku 1993 zapísaný do Svetového zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. V roku 2010 bol zápis rozšírený o Levoču a dielo Majstra Pavla z Levoče.

 
     
  AKTUALITY  
     
  OZNAM!
Od 28. 4. 2018 bude Spišský hrad otvorený do 19.00 s posledným vstupom o 18.00.
 
       
  NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ na Spišskom hrade
 
       
  HRADOHRANIE 2018
 
       
  TAJOMNÉ NOCI 2018 na Spišskom hrade
 
       
  SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY 2018 na Spišskom hrade
 
       
  SPIŠSKÝ HRAD - OTVORENIE
Najnavštevovanejší hrad v roku 2017 opäť otvára svoje brány.