K POČIATKOM JEZUITOV NA SPIŠI
JÁN VOŠKO – Z REŠTAURÁTORSKEJ TVORBY
© SNM - Spišské múzeum v Levoči 2013, 10 €

 
  U NAS NA SPIŠU
© SNM - Spišské múzeum v Levoči 2013, 13 €
 
  ACTA MUSAEI SCEPUSIENSIS 2009-2011
Pohľady do minulosti IX.
© SNM - Spišské múzeum v Levoči 2012, 10 €
 
 

BOHYNE A SVӒTICE
v umení 19. storočia na Slovensku
©SNM - Spišské múzeum v Levoči 2012

 
  LEVOČSKÁ BIELA PANI
ZA BOZK ZRADILA KRAJINU, ZA KRAJINU OBETOVALA SVOJU HLAVU
© SNM - Spišské múzeum v Levoči 2010, 30 €
 
  Zisti, vymaľuj a zapamätaj si
Detský sprievodca výstavou Levočská biela pani
© SNM - Spišské múzeum v Levoči 2010
 
  TAJOMSTVO SOCHY
Sprievodca umením Majstra Pavla z Levoče pre deti a mládež
© SNM - Spišské múzeum v Levoči 2009, 0,50 €
 
  TERRA SCEPUSIENSIS TERRA CHRISTIANA 1209 - 2009
Spišský hrad, Spišská Kapitula Dve centá v dejinách Spiša, Matúš Lányi - Nový zákon
© SNM - Spišské múzeum v Levoči 2009, 20 €
 
  ACTA MUSAEI SCEPUSIENSIS 2008
Pohľady do minulosti VIII.
© SNM - Spišské múzeum v Levoči 2009, 11 €
 
  HRADOHRANIE
Detský sprievodca Spišským hradom
© SNM - Spišské múzeum v Levoči 2009, 0,50 €
 
  DROBNÁ SAKRÁLNA ARCHITEKTÚRA NA STREDNOM SPIŠI
© SNM - Spišské múzeum v Levoči 2008, 1€
 
  MYTOLOGICKÉ A KRESŤANSKÉ PRÍBEHY V UMENÍ 19. STOROČIA zo zbierok Slovenského národného múzea
© SNM, Bratislava 2008, nepredajné (publikáciu možno získať výmenou za odbornú publikáciu)
 
  ACTA MUSAEI SCEPUSIENSIS 2007
Pohľady do minulosti VII.
© SNM - Spišské múzeum v Levoči 2007, 8,30 €
 
  ACTA MUSAEI SCEPUSIENSIS 2006
Pohľady do minulosti VI.
© SNM - Spišské múzeum v Levoči 2006, 6,64 €
 
  POHĽADY DO MINULOSTI
Zborník prednášok z histórie V.
© SNM - Spišské múzeum v Levoči 2005, 2,49 €
 
  POHĽADY DO MINULOSTI
Zborník prednášok z histórie IV.
© SNM - Spišské múzeum v Levoči 2004, 2,39 €
 
  POHĽADY DO MINULOSTI
Zborník prednášok z histórie III.
© SNM - Spišské múzeum v Levoči 2003, 2,39 €
 
  POHĽADY DO MINULOSTI
Zborník prednášok z histórie II.
© SNM - Spišské múzeum v Levoči 2002, 2,49 €
 
  OKOLO LEVOČE
Krása z nití utkaná
© SNM - Spišské múzeum v Levoči 2001, 0,33 €
 
  VÝTVARNÁ KULTÚRA NA SPIŠI
© SNM - Spišské múzeum v Levoči 2001, 0,66 €
 
  MAJSTER PAVOL Z LEVOČE
Katalóg
© SNM - Spišské múzeum v Levoči, 1,66 €