OTVÁRACIE HODINY  
       
   

Pondelok - Nedeľa:

09.00 - 17.00 hod.

 
         
    VSTUPNÉ    
         
   

Základné:

Študenti (19 – 26 rokov), dôchodcovia (nad 60 rokov):

Deti (6 – 18 rokov):

Deti (do 6 rokov):

Vstup na jednu výstavu bez prehliadky expozícií, príp. jednej expozície
jednotná cena vstupenky (od 19 rokov)

Vstup iba na jednu výstavu bez prehliadky expozícií
jednotná cena vstupenky (6 -18 rokov)

Vstup iba do jednej expozície
jednotná cena vstupenky (6 -18 rokov)

Vstup na prednášky a besedy (ak nie je určené inak)

Vstup na program Škola v múzeu (ak nie je určené inak)

Prvá nedeľa v mesiaci

5,-

4,-

3,-

Zdarma

m
2,-

m
1,-


1,50

1,-

1,-

Zdarma

 
       
    LOKALITA  
       
   
Námestie Majstra Pavla 2, Levoča