LENKA FILIPOVÁ NA SPIŠSKOM HRADE
19. júl 2019 o 20.00
Lístky si môžete zakúpiť v pokladniach múzea v Levoči, na Spišskom hrade
a v informačnom centre v Spišskom Podhradí.

Doc. PhDr. Karol Kahoun, CSc. (*13. 9. 1930 - †18. 5. 2019)
V sobotu 18. mája 2019 nás navždy opustil známy historik umenia a dlhoročný pedagóg doc. PhDr. Karol Kahoun, CSc., ktorý v nepriaznivých rokoch formoval generácie slovenských historikov umenia v Bratislave a po roku 1989 aj na novozaloženej katedre v Trnave. Karol Kahoun bol  dlhoročným priaznivcom a spolupracovníkom múzea v Levoči. Bol autorom scenára umeleckohistorickej expozície Výtvarná kultúra na Spiši, kam rád vodil svojich študentov  na exkurzie či na prax. Stal sa  držiteľom ceny múzea  Benefactor Musaei Scepusiensis, ktorou sme mu poďakovali v roku 2012.  Spomíname a smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
R.I.P

Program MÁJ 2019
LÖCSE 1918 - LEVOČA 1919
Výstava k 100. výročiu vzniku Československa
12m2 FRAGMENTY KRAJINY - výstava obrazov architekta Imricha Pleidela
     
     
 

 

 

   
 
Cena Tripadvistor - Travelers´ Choice 2014  
     
 
PARTNER SNM-SPIŠSKÉHO MÚZEA - mesto Spišská Nová Ves
 
     
 
PARTNER SNM-SPIŠSKÉHO MÚZEA - Slovakia Travel
 
     
  UPOZORNENIE: SNM-Spišské múzeum zverejňuje informácie o činnosti a službách na svojich oficiálnych internetových stránkach snm.sk a spisskemuzeum.com. Informácie a služby ponúkané mimo týchto internetových stránok inými subjektmi SNM-Spišské múzeum neakceptuje a za ich obsah a úroveň nezodpovedá.
  WARNING: This is the official website of the Slovak National Museum–Spiš Museum in Levoča (SNM-SML). SNM-SML response only for information at snm.sk and spisskemuzeum.com