NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ NA SPIŠSKOM HRADE
18. máj 2019
Svoje príbehy predstavia unikátne mramorové ŽIVÉ SOCHY.
Vstupy od 19.30 do 22.30, každých 30 minút.
Kapacita je obmedzená. Rezervácie: 053/4512786, 053/4541336

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY
NA SPIŠSKOM HRADE
4.-5. máj 2019
SOBOTA: Vystúpenie hudobných, šermiarskych, tanečných a divadlných skupín.
Súťaž Ako spojiť históriu, kultúru a hokej? o 4 vstupenky na MS v hokeji. NEDEĽA: Slávnostná  svätá omša v kaplnke sv. Alžbety

Program MÁJ 2019

Prednáška z cyklu Pohľady do minulosti
Kultúrny a spolkový život v Levoči v medzivojnovom období


Prednáša Mgr. Peter Zmátlo, PhD.
30. apríl 2019 (utorok) o 16.00

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov plných pohody a spokojnosti
Vám prajú pracovníci SNM-Spišského múzea v Levoči.
Program APRÍL 2019

Od 30. marca 2019 bude SPIŠSKÝ HRAD OTVORENÝ denne od 9.00 do 17.00
/s posledným vstupom o 16.00/
Spišský hrad bude otvorený denne aj počas veľkonočných sviatkov
/9.00 - 19.00, posledný vstup o 18.00/

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok
bude otvorenie hradu obmedzené.
Aktuálny stav si odporúčame overiť
na tel. č.:053/451 27 86 alebo 053/454 13 36

LÖCSE 1918 - LEVOČA 1919
Výstava k 100. výročiu vzniku Československa
12m2 FRAGMENTY KRAJINY - výstava obrazov architekta Imricha Pleidela
     
     
 

 

 

   
 
Cena Tripadvistor - Travelers´ Choice 2014  
     
 
PARTNER SNM-SPIŠSKÉHO MÚZEA - mesto Spišská Nová Ves
 
     
 
PARTNER SNM-SPIŠSKÉHO MÚZEA - Slovakia Travel
 
     
  UPOZORNENIE: SNM-Spišské múzeum zverejňuje informácie o činnosti a službách na svojich oficiálnych internetových stránkach snm.sk a spisskemuzeum.com. Informácie a služby ponúkané mimo týchto internetových stránok inými subjektmi SNM-Spišské múzeum neakceptuje a za ich obsah a úroveň nezodpovedá.
  WARNING: This is the official website of the Slovak National Museum–Spiš Museum in Levoča (SNM-SML). SNM-SML response only for information at snm.sk and spisskemuzeum.com