VZBURA V LEVOČI
  LEGENDÁRNY COLT V ZBIERKACH MÚZEA
  FOTOATELIÉRY V LEVOČI
  HROMADNÝ NÁLEZ KOSÁKOV Z DOBY BRONZOVEJ
  DVA PORTRÉTY, DVA ŽENSKÉ OSUDY
  POKLAD RÍMSKYCH MINCÍ Z TEMNEJ JASKYNE POD SPIŠSKÝM HRADOM
  GOTICKÉ TABULE Z HODKOVIEC
  LISTINA Z NÁVŠTEVY T.G. MASARYKA V LEVOČI