Študovňa Knižnice SNM-Spišského múzea v Levoči je po presťahovaní do nových priestorov na Mäsiarskej ulici č. 18 opäť otvorená.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

 
 

Knižnica SNM - Spišského múzea v Levoči sídli v Dome Majstra Pavla od roku 1992, kedy sa zosumarizoval celý knižničný fond a svojim Knižničným poriadkom začal plniť svoju funkciu ako Knižnica múzeí a galérií. Fond knižnice je zameraný predovšetkým na históriu a dejiny umenia. Je to súčasná literatúra. Obsahuje okolo 10.000 prírastkov. Súčasťou knižnice je aj Historický knižničný fond a dokument - tzv. staré tlače, ktoré sú spracované a ponímané ako zbierkový fond.

Prírastky knižnice za rok sú publikované v zborníku : ACTA MUSEAI SCEPUSIENSIS. Knihy v knižnici sa nevypožičiavajú, slúžia len na prezenčné štúdium. K štúdiu "starých tlačí" je potrebný súhlas vedenia organzácie

 
 

OTVÁRACIE HODINY
utorok - štvrtok: 9.00 - 11.30 / 12.00 - 15.00
piatok: 9.00 - 11.30 / 12.00 - 14.00