Galéria sídelnej budovy Spišského múzea
Galéria Spišského hradu
Galéria historickej radnice
Galéria Domu Majstra Pavla