SNM-SPIŠSKÉ MÚZEUM V LEVOČI

Námestie Majstra Pavla č. 40, 05401 Levoča

tel. 00421 53 4512786, fax. 00421 53 4512824

info@spisskemuzeum.com, spisskemuzeum.com