Legendárny colt v zbierkach múzea
(Ľuboš Petruška)

K nie zanedbateľným zbierkam múzea patria ručné palné zbrane z 15. - 20. storočia.  Sú to zbrane vojenské, športové ale aj poľovnícke. V prípade nášho zbierkového fondu ide zväčša o dlhé palné zbrane. Menším počtom sú zastúpené krátke ručné palné zbrane. Dominantou tohto fondu je v odbornej literatúre málo prezentovaný perkusný revolver vzor 1849, uložený v kazete s kompletným príslušenstvom, ktoré tvorí prachovnica, schránky na olovené strely a zápalky, kliešte na liatie striel, montážny kľúč, vyterák a náhradné pistóny.  Ide vlastne o perkusný revolver vyrábaný podľa Coltovej licencie v Innsbrucku pre potreby armády a patrí medzi prvé pokusy o zavedenie kombinovanej ručnej a strojovej práce pri výrobe modernej ručnej palnej zbrane. Revolver má šesťkomorový valec po celej ploche zdobený rytým motívom. Pravdepodobne je tu vyobrazený lev, puma a vlk. Pod hlavňou cylindrického tvaru je nabíjacia páka. Na ráme revolvera rytá signatúra: K:K:P:MASCH:FABR:INNSBRUCK / PATENT 1849. Na hlavici rukoväte je vyrazené číslo vojenského arzenálu 505. Revolvery v kazetovej úprave a zdobené na valci boli určené dôstojníkom jazdeckých plukov. Zbraň vyrobili roku 1854 v Cisársko-kráľovskej strojovej továrni, Innsbruck. Dĺžka revolvera - 28,2 cm, dĺžka hlavne - 13,5 cm, kaliber - 9 mm. Americký bádateľ B.R. Lewis označil v článku The American Rifleman (roku 1956) tuto zbraň ako prvý revolver vyrábaný v Európe v Coltovej licencii. Podľa autora boli tieto revolvery určené pre námorníctvo. V zbierkach Vojenského múzea v Prahe sa nachádza revolver s výrobným číslom 760, ktorý bol taktiež vyrobený v Inssbrucku podľa Coltovej licencie. Je uložený v kazete s príslušenstvom. Valec a rám je zdobený rytinou (jeleň a lane v lese, srnec).

Revolver v kazete ev. č. SM - 2513

Výzdoba na valci revolvera

Návod na používanie revolvera, ktorý bol uložený pod podšívkou kazety

Postup nabíjania perkusného revolveru nebol jednoduchý. Náboj sa vložil do najspodnejšej komory tak hlboko ako to len išlo cez výrez v prednej časti rámu. Prípadne sa mohol nasypať voľný pušný prach (z prachovnice) a vložiť samostatná strela. Následne sa sklopila dolu páka nabijaka, ktorá tak zatlačila nabijak proti špici strely a zatlačila ju do komory, kde praskol a otvoril sa krehký, horľavý obal náboja. Prach a strely boli vkladané do jednoduchého náboja s ľahko spáliteľnými, továrensky vyrábanými obalmi, u ktorých sa dosahovalo odolnosti proti vlhkosti a pevnosti lakovaním. Po nabití všetkých šiestich komôr sa na každý piston postupne nasadila výrezom za valcom zápalka. Kohútik zbrane bol spojený so západkou. Pri naťahovaní kohútika sa pootočil valcový zásobník (bubienok) a pred záver hlavne sa posunula ďalšia nabitá komora zásobníka a bola v tej polohe pridržaná západkou. Súčasne sa tak dostal pred kladivko kohútika piston so zápalkou. Po stlačení spúšte zostal valec zásobníka v zamknutej polohe. Pri ďalšom natiahnutí kohútika sa valec opäť pootočil a bolo možné znovu vystreliť.

Nabíjanie revolvera

Autorom tohto systému bol americký podnikateľ a konštruktér Samuel Colt, ktorý si ho dal patentovať roku 1836. Narodil sa 18. júla 1814 v Hartforde štát Connecticut.
Jeho meno a výrobky sa stali legendou. Ich kvalita sa osvedčila pri konfliktoch v Texase v roku 1845. V tých časoch tu osadníci podporovaní vládnymi silami viedli boje s Indiánmi. O rok neskôr, na začiatku vojny medzi Mexikom a USA, si americká administratíva vyžiadala nový, silnejší revolver. Samuel Colt pri tom nechýbal. Jeho nový typ revolveru "Walker" bol veľmi úspešný. Coltovi sa darilo až tak, že si v roku 1851 ako vôbec prvý americký priemyselník otvoril továreň vo Veľkej Británii a dal si svoj patent potvrdiť v niekoľkých európskych krajinách z obavy pred konkurenciou.
Modernú továreň a firmu pod menom Colt´s Patent Fire Arms Manufacturing Company obnovil vo svojom rodnom meste Hartford v Connecticute v roku 1855. Sídli tu dodnes.

Podpis Samuela Colta na listine z roku 1836; Samuel Colt