Bol to naozaj krásny deň...

Pamätná listina z návštševy prezidenta Československej republiky TomṚa G. Masaryka v Levoči, 5. 9. 1930

(Anna Bystrá, Mgr. Lucia Laciňáková, Zuzana Lisoňová)

Obal a listina podpísaná prezidentom T. G. Masarykom

Záznam z kroniky

Prepis záznamu z kroniky:

5. septembra malo mesto Levoča vzácneho a drahého hosťa v osobe nášho vrelemilovaného Tatíčka pána prezidenta T.G. Masaryka.

Z príležitosti veľkých vojenských cvičení, ktoré sa zakončili okolo Spišského Podhradia, cestou z Tatranskej Lomnice navštívil naše starobilé mesto pán prezident. Pri tejto príležitosti bol všetkými miestnymi spolkami a žiactvom všetkých škôl pred radnicou vrele uvítaný. Bol to naozaj krásny deň, ktorého pamiatka nám na dlhé časy ostane v živej pamäti. Tu sú pripojené fotografie z tejto príležitosti.

Tomáš Garrigue Masaryk
(* 7. 3. 1850, Hodonín - ? 14. 9. 1937, Lány)
Český filozof, sociológ, pedagóg, politik, štátnik a novinár, prvý prezident ČSR (1918-1935), poslanec rakúskeho ríšskeho snemu (1891-1893, 1907-1914).

Narodil sa 7. 3. 1850 v Hodoníne v chudobnej rodine kočiša ako Tomáš Masaryk. Kým sa dostal na nemecké gymnázium v Brne, musel prekonať množstvo prekážok. Po maturite sa zapísal na filozofickú fakultu viedenskej univerzity. Štúdium skončil doktorátom roku 1876. Ďalšie dva roky sa vzdelával na univerzite v Lipsku. Tu sa zoznámil s Charlottou Garrique, ktorá prišla študovať na známe lipské konzervatórium dejiny, hudbu a klavírnu hru a v roku 1878 sa s ňou v New Yorku oženil. Pri sobáši prijal jej meno ako svoje druhé meno.

Po svojom návrate z USA začal svoju činnos na poli politiky. Po vypuknutí 1. svetovej vojny odišiel do zahraničia, aby tam, v demokratickejších podmienkach západoeurópskych krajín a na pôde USA, bojoval za zánik Rakúsko-Uhorska a vznik slobodných samostatných národných štátov. Národné zhromaždenie na svojom prvom zasadaní 14. 11. 1918 zvolilo T. G. Masaryka za prezidenta. Rovnakú dôveru mu prejavili poslanci v prezidentských vožbách v rokoch 1920, 1927 a 1934. Prezident TomᚠGarrigue Masaryk už počas života zažil kult svojej osobnosti. Mnoho československých občanov ho oslovovalo "tatíček" a dobová tlač o ňom naozaj písala ódy. Milan Rastislav Štefánik ho oslovoval "otecko" a mal k svojmu učitežovi vežkú úctu. TGM si kult vyslúžil svojou politikou, filozofiou, životným postojom a skromnosou. Nikdy nechcel a nepoužíval násilie a nikdy netúžil po tom, aby mu lichotili. Syn Slováka a Češky spájal oba národy, hoci sa celý život viac cítil Čechom, hovoril po česky a bližšie mu boli česká kultúra a dejiny, ale aj predstava o jednotnom československom národe.

V zbierkach SNM-Spiššského múzea v Levoči je okrem listiny aj negatív so záberom trizmy T. G. Masaryka a jeho busta