Historická Radnica

Historická Radnica Námestie Majstra Pavla č.2

K architektonicky najpôsobivejším stavbám levočského námestia patrí, okrem Chrámu sv. Jakuba, budova radnice. Mestská rada tu rozhodovala nielen o osudoch mesta a jeho obyvateľov, ale celého okolia. Budova vznikla pravdepodobne okolo polovice 15. storočia a prešla mnohými stavebnými úpravami až do dnešnej podoby, ktorá je výsledkom prestavby v rokoch 1893 – 1895. Jej autormi boli Fridrich Schulek a Benedik Jaumann.

Expozície

Výstavné priestory sa počas storočí stali svedkami mnohých dôležitých rozhodnutí a stretnutí. Expozícia na radnici je venovaná dejinám mesta Levoče – jeho počiatkom, rozvoju, dobe rozkvetu i súčasnosti. Svojím spôsobom je na Slovensku ojedinelá zasadacia sieň a v nej obraz z roku 1679 znázorňujúci hlasovanie vtedajšej levočskej mestskej rady. Diela historického a umeleckohistorického charakteru sú kombinované s ukážkami bohatej cechovej produkcie. Na druhom poschodí radnice múzeum predstavuje bohaté umelecké zbierky od gotiky cez renesanciu po barok viažuce sa k regiónu Spiša. Unikátna je socha sv. Márie Magdalény z Danišoviec z obdobia okolo 1420, gotické plastiky a oltáre, renesančné i barokové obrazy či ikony, ktoré vás očaria svojou umeleckou krásou i duchovným posolstvom. Stále expozičné priestory dopĺňa výstavná sieň na tematické a príležitostné výstavy. V roku 2000 boli výstavné priestory obohatené o „malú výstavnú sieň“, v ktorej sú verejnosti prezentované výstavy študijného a komorného rázu s netradičným prístupom k vystaveným dielam.

Historická radnica patrí k najnavštevovanejším expozíciám v Levoči. Je zaujímavá nielen z hľadiska historického a architektonického, ale aj ako muzeálna expozícia. Je priestorom, kde sa verejnosť stretáva so zaujímavými ľuďmi nielen na vernisážach výstav, ale tiež na konferenciách, koncertoch či odborných prednáškach .

Otváracie hodiny a Cenník

Informácie

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné ZDARMA!

Otváracie hodiny

 • Pondelok 9:00 - 17:00
 • Utorok 9:00 - 17:00
 • Streda 9:00 - 17:00
 • Štvrtok 9:00 - 17:00
 • Piatok 9:00 - 17:00
 • Sobota 9:00 - 17:00
 • Nedeľa 9:00 - 17:00
 • Posledný vstup hodinu pred zatvorením.

Vstupné

 • Dospelý 5€
 • Študent (ISIC) 4€
 • Senior 4€
 • Dieťa (6-18r) 3€
 • Dieťa (do 6r) Zdarma!