Sídelná budova

Sídelná budova Námestie Majstra Pavla č. 40

Meštiansky dom na dnešnom Námestí Majstra Pavla č. 40 má bohatú minulosť. Známy je tiež pod názvom Hainov dom alebo Štúrovské lýceum. Pôvodne stredoveký objekt bol v polovici 16. storočia upravený takmer do dnešnej podoby. V prednom trakte objektu sa počas rekonštrukcie v rokoch 1974 – 1982 odkryli renesančné nástenné maľby, portál s delfínmi z roku 1530 i maľovaný trámový strop. Dom vlastnili viacerí zaujímaví ľudia. Jedným z prvých bol spišský prepošt Ján Horváth, ktorý nechal zhotoviť spomínaný portál. Po ňom sa tu usadil švagor Majstra Pavla, Ladislav Polierer a zanechal v miestnosti na prízemí nástenné maľby datované rokmi 1542 a 1543. O dva roky zomrel a dom v roku 1550 pri veľkom požiari vyhorel. Neskôr ho vlastnili viacerí obchodníci.

Začiatkom 17. storočia patril Františkovi Máriássimu a v popise domu sa uvádzalo, že na prízemí mal vykurovanú izbu a vo dvore maštale pre štyri kone. V polovici 17. storočia sa už spomína veľká sála na poschodí. Dom sa v roku 1672 dostal do vlastníctva mesta, ktoré ho predalo vtedajšiemu evanjelickému farárovi Jánovi Serpiliovi a ten ho odkázal svojmu zaťovi, známemu levočskému kronikárovi Gašparovi Hainovi. Začiatkom 18. storočia ho rodina Hainovcov darovala evanjelickej cirkvi a tá v objekte zriadila školu – lýceum, s ktorým sú spojené aj osudy mnohých štúrovcov. Lýceum tu bolo do roku 1899.

Výstavná sieň

Po mnohých peripetiách a náročnej rekonštrukcii sa v roku 1982 dom s popisným číslom 40 stal sídlom múzea a o rok nato bola v prednom trakte otvorená umeleckohistorická expozícia s názvom Výtvarná kultúra na Spiši. Sídlo múzea je v objekte dodnes a priestory expozície sa zmenili na výstavnú sieň, v ktorej sú inštalované rozsiahle dlhodobé výstavy.

Otváracie hodiny a Cenník

Informácie

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné ZDARMA!

Otváracie hodiny

 • Pondelok 9:00 - 17:00
 • Utorok 9:00 - 17:00
 • Streda 9:00 - 17:00
 • Štvrtok 9:00 - 17:00
 • Piatok 9:00 - 17:00
 • Sobota 9:00 - 17:00
 • Nedeľa 9:00 - 17:00
 • Posledný vstup hodinu pred zatvorením.

Vstupné

 • Dospelý 5€
 • Študent (ISIC) 4€
 • Senior 4€
 • Dieťa (6-18r) 3€
 • Dieťa (do 6r) Zdarma!